cennik

Cenník virtual office služieb                                                            

(uvedené ceny sú bez nákladov, napr. poštovné, výroba firemnej pečiatky, bez DPH, ak sa účtuje, a podliehajú každoročnému prehodnoteniu)                                                                                                              

                                                                   

1/ Sídlo a/alebo kontaktná adresa na poštové doručovanie                                   

 1. Sídlo a kontaktná adresa - Bratislava (Bajkalská ul.)                                                                                                                           € 39,99 mesačne
 2. Sídlo a kontaktná adresa - Košice (Hlavná ul.)                                                                                                                                      € 29,99 mesačne
 3. Kontaktná adresa - Bratislava (Bajkalská ul.)                                                                                                                                        € 9,99 mesačne
 4. Kontaktná adresa - Košice (Hlavná ul.)                                                                                                                                                   € 19,99 mesačne

    

2/ Príjem a spracovanie pošty

 1. Prijatá pošta je uložená do vyzdvihnutia klientom                                                                                                                                 € 9,99 mesačne   
 2. Prijatá pošta je posielaná klientovi 1x týždenne                                                                                                                                    € 12,99 mesačne   
 3. Prijatá pošta je posielaná klientovi 2x týždenne                                                                                                                                    € 14,99 mesačne
 4. Prijatá pošta je poslaná klientovi do 24 hod od jej prijatia                                                                                                                  € 17,99 mesačne   
 5. Prijatá pošta je naskenovaná a poslaná klientovi emailom  do 24 hodín od jej prijatia a poslaná poštou 1x týždenne        € 19,99 mesačne  

 

3/ Rokovacia miestnosť

 1. s kapacitou do max 8 osôb                                                                                                                                                                         € 14,99 á hodina
 2. s kapacitou do max 6 osôb                                                                                                                                                                         € 9,99 á hodina    

V CENE internetový prístup, poznámková tabuľa, občerstvenie (voda, káva, čaj), skartovačka, tlačiareň

pevná telefónna linka (klient platí hovorné), fax (€ 1,5 á poslaný fax /max 3 strany/), kopírka (€ 0,25 á strana)

24 hod. možnosť využitia (Bratislava) - v prípade využitia od 20.00 do 8.00 účtovaný 100% príplatok  

  

4/ Telefón

pridelenie telefónneho čísla (lokálna pevná linka) klientovi a

 1. presmerovanie prichádzajúcich telefonických hovorov automaticky do odkazovej schránky klienta                                              € 19,99 mesačne
 2. presmerovanie prichádzajúcich telefonických hovorov na iné telefónne číslo (mobil, pevná linka) určené klientom                 € 19,99 mesačne + presmerovanie
 3. príjem telefonických hovorov pre klienta recepčnou (príjem telefonátu menom klienta, prevzatie odkazu a jeho zaslanie emailom klientovi) v rozsahu
 • 10 min mesačne                                                                                                                                                                                             € 24,99 EUR mesačne
 • 20 min mesačne                                                                                                                                                                                             € 29,99 EUR mesačne
 • 40 min mesačne                                                                                                                                                                                             € 44,99 EUR mesačne
 • 60 min mesačne                                                                                                                                                                                             € 59,99 EUR mesačne
 • 100 min mesačne                                                                                                                                                                                           € 99,99 EUR mesačne
 • 200 min mesačne                                                                                                                                                                                           € 179,99 EUR mesačne
 • 500 min mesačne                                                                                                                                                                                           € 399,99 EUR mesačne

 

5/ Fax                                                                                                                                                                                                                              

pridelenie telefónneho čísla (lokálna pevná linka) klientovi a

 1. Fax2mail služba: faxy sú prijaté priamo do emailovej schránky klienta                                                                                               € 9,99 EUR mesačne
 2. faxy sú odosielané za cenu                                                                                                                                                                           € 1,50 á poslaný fax (max 3 strany) 

 

6/ Sekretárske a administratívne služby

 1. Poskytované v čase od 9.00 do 18.00 hod.                                                                                                                                                € 6,99 á hodina
 2. Poskytované v čase od 18.00 do 9.00 hod.                                                                                                                                                € 29,99 á hodina

Služby sú poskytované v slovenskom a anglickom jazyku, na žiadosť v inom jazyku za dohodnutú cenu.

 

7/ Prekladateľské služby

Preklady a úradné overené preklady  z a do hlavných svetových jazykov, napr. angličtina, nemčina, francúzština, španielčina atď.

Preklady zo slovenského jazyka do jedného z hlavných svetových jazykov 

 • ŠTANDARD - do 1 pracovného týždňa                                                                                                                                                         € 13,99 za NS 
 • EXPRESS - do 3 pracovných dní                                                                                                                                                                   € 16,99 za NS
 • SUPEREXPRES - do 1 pracovného dňa                                                                                                                                                     € 17,99 za NS   

Preklady do slovenského jazyka z jedného z hlavných svetových jazykov

 • ŠTANDARD - do 1 pracovného týždňa                                                                                                                                                         € 12,49 za NS 
 • EXPRESS - do 3 pracovných dní                                                                                                                                                                   € 14,44 za NS
 • SUPEREXPRES - do 1 pracovného dňa                                                                                                                                                     € 15,24 za NS   

Cena je účtovaná za tzv. normostranu (NS), t.j. 1800 znakov vrátane medzier, minimum 1 NS.

 

Úradne overené preklady zo slovenského jazyka do jedného z hlavných svetových jazykov 

 • ŠTANDARD - do 1 pracovného týždňa                                                                                                                                                         € 24,99 za stranu   
 • EXPRESS - do 3 pracovných dní                                                                                                                                                                   € 26,99 za stranu   
 • SUPEREXPRES - do 1 pracovného dňa                                                                                                                                                      € 27,99 za stranu   

 Úradne overené preklady do slovenského jazyka z jedného z hlavných svetových jazykov

 • ŠTANDARD - do 1 pracovného týždňa                                                                                                                                                         € 24,19 za stranu   
 • EXPRESS - do 3 pracovných dní                                                                                                                                                                   € 25,99 za stranu
 • SUPEREXPRES - do 1 pracovného dňa                                                                                                                                                      € 26,89 za stranu

Cena je účtovaná za fyzickú stranu, zviazanú s príslušnou prekladateľskou doložkou, minimum 1 strana. 

 

8/ Pripomienka

(t.j. upovedomenie klienta o jeho právnej, daňovej, odvodovej či inej administratívnej povinnosti)                  

Služba šitá na mieru klienta podľa jeho typu podnikania, v ktorej   

a/ právne povinnosti (zákonné, ako napr. podanie príslušných dokumentov do Zbierky listín vedenej príslušným obchodným registrom)        

b/ daňové, odvodové či iné administratívne povinnosti (napr. podanie daňového priznania na daň z príjmov právnických osôb,

daňového priznania DPH, podania do Sociálnej poisťovne, príslušnej zdravotnej poisťovne) sú identifikované, je vypracovaný

stručný prehľadný prehľad s príslušnými povinnosťami, ktoré sú pravidelne klientovi pripomínané v intervale/och vybranom/ých klientom.   

 1. Pripomienka právnych ALEBO daňových povinností                                                                                                                                  € 19,99 EUR mesačne
 2. Pripomienka odvodových povinností                                                                                                                                                             € 24,99 EUR mesačne
 3. Pripomienka právnych A daňových povinností                                                                                                                                             € 29,99 EUR mesačne
 4. Pripomienka právnych A daňových A odvodových povinností                                                                                                                    € 39,99 EUR mesačne

 Klient môže vybrať interval kedy chce byť emailom upovedomený o svojej povinnosti:   

 • chce byť upovedomený 1x pred povinnosťou (1 mesiac ALEBO 15 dní ALEBO 7 dní ALEBO 3 dni ALEBO 1 deň pred)            € horeuvedená cena 
 • chce byť upovedomený 2x pred povinnosťou (napr. 1 mesiac A 15 dní pred povinnosťou)                                                              € horeuvedená cena + € 4,99
 • chce byť upovedomený 3x pred povinnosťou (napr. 1 mesiac A 15 dní A 7 dní pred povinnosťou)                                                 € horeuvedená cena + € 9,99                             

 

Poznámky:

Služba 1/ Sídlo a/alebo kontaktná adresa na doručovanie je poskytovaná v spojitosti so službou 2/ Príjem a spracovanie pošty

Výška poplatku za presmerovanie pri službe 4/ Telefón závisí do významnej miery od prideleného telefónneho čísla a štátu, do ktorého je telefonický hovor presmerovaný